• slider
  • slider

MES – zarządzanie produkcją

MES – definicja

MES (ang. Manufacturing Execution System) system oparty na oprogramowaniu renomowanych firm oraz na unikalnym doświadczeniu naszych ekspertów pełniących funkcję liderów projektów. Pierwszym etapem jest opracowanie raportu techniczno – organizacyjnego stanowiącym diagnozę w zakresie organizacji i zastosowanych rozwiązań technicznych u klienta. W oparciu o sporządzoną diagnozę opracowywany jest program zmian, które po dyskusji z klientem i jego zatwierdzeniu jest stopniowo wdrażany. Cały projekt robiony jest etapami i trwa ok. 2 lat. Pierwsze wyniki. ekonomiczne w firmie pojawiają się po 3 miesiącach. Zespół Inneximu realizujący projekt składa się zazwyczaj z 4 inżynierów. Ponadto w projekcie zaangażowani są instalatorzy urządzeń i instalacji. Z reguły koszt projektu zwraca się już w trakcie jego realizacji.

Narzędzia

 

Metodologia pracy systemu

Wdrożenie

 

 

 

Tech tests electronic equipment in service centre