• slider
 • slider

Detektor X-Ray serii Expurity X 2012

Dostawa rentgenowskich separatorów zanieczyszczeń w produktach spożywczych Expurity 2000. Spółka bazując na wiedzy i doświadczeniu swoich specjalistów opracowała konstrukcję maszyny, która w oparciu o zdjęcia rentgenowskie robione produktom przesuwającym się na taśmie produkcyjnej identyfikuje opakowania produktów spożywczych (słoiki, puszki, torebki, butelki plastikowe) zawierające zanieczyszczenia w postaci kawałków szkła, metalu czy grubego plastiku a w przypadku ich stwierdzenia usuwa opakowania z linii produkcyjnej.
Urządzenie jest wyposażone w:
•Komputer PC odpowiedzialny za analizę obrazu – przetwarzanie sygnałów pochodzących z kamery liniowej oraz sterujący systemem odrzutu
•pamięć rodzaju produktów
•monitor informujący o sygnale, jaki emituje zanieczyszczenie metalowe i niemetalowe przemieszczające się przez wykrywacz. Na ekranie nawet w czasie normalnej pracy (bez przerywania procesu skanowania) po przełączeniu na tryb analityczny można oglądać fotografie zanieczyszczonych produktów
detektor X-Ray Expurity jest w program do pełnej identyfikacji skanowanych produktów. Każde przebadane opakowanie jest fotografowane a podpisane zdjęcie jest chronologicznie zapisane w odpowiednim katalogu. Wraz z urządzeniem dostarczamy program do pełnej archiwizacji przebadanych produktów. Sposób przechowywania danych jest uzależniony od Państwa wymagań
•interfejs RS 485 do sprzężenia z komputerem
•Kamerę wizyjną umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy maszyny.
•System chłodzenia w postaci kanałów wentylacyjnych i urządzeń nadmuchowych. W niektórych przypadkach dodatkowo instalowana jest przemysłowa klimatyzacja maszyny.

Obudowa urządzenia (między innymi transporter) są wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz materiałów dopuszczonych do budowy maszyn w przemyśle spożywczym.

Detektor wykrywa kawałki różnego rodzaju materiałów, znajdujące się w zamknietym opakowaniu szklanym lub metalowy.

Między innymi:

 • Żelazo
 • Stale nierdzewne
 • Metale nieżelazne
 • Szkło,
 • Kamienie
 • Kości
 • Inne – w zależności od rodzaju opakowania, przenikalności badanego produktu i samego zanieczyszczenia

Pozostałe możliwości systemu:

 • wykrywanie odchyleń wagi od wzorca
 • wykrywanie defektów mechanicznych takich jak pęknięcia, ułamania, zgniecenia
 • pełna archiwizacja zdjęć produktów oraz statystyka ( wydajność, ilość badanych produktów, zestawienia na produkt, nr. partii itp)
 • skanowanie produktów zapakowanych w folię aluminiową
 • system jest wyposażony w alarm optyczny i akustyczny oraz automatyczne zatrzymanie lub odrzut produktu uznanego za zanieczyszczony (opcja uściślona w tabeli).
zdjecia serii aa 01_cdf0e8d2_1023_081904
Wymiary zewnetrzne obudowy rzut ukosny

Przed detektorem instaloane są transportery jednorzędowe, metalowe, z napędami o regulowanej prędkości. Transportery te są podłączane do transportera detektora, tworząc przejazd produktu boczny lub czołowy. Detektor steruje pracą STRT/STOP dwóch transporterów przed detektorem. Sterowanie to odbywa się za pomocą dwóch styków NZ znajdujących się w instalacji elektrycznej detektora. Każdy styk steruje jednym transporterem.

Podczas startu detektora do pracy oba transportery są w odpowiedni sposób zatrzymywane i uruchamiane.

Detektor posiada wbudowany system komunikacji z układem falowników sterujacych pracą transporterów. Komunikacja oprata jest na interfejsie RS-485 i protokole MODBUS RTU.

 

Za detektorem instalowany jest transporter jednorzędowy, metalowy, z napędami o regulowanej prędkości. Transporter ten jest podłączony do transportera detektora, tworząc przejazd produktu boczny lub czołowy.
transporter ten jest zawsze właczony do pracy. Na transporterze tym posadowiony jest układ odrzutu.

Układ odrzutu zbudowany jest na bazie siłownika firmy Festo DSNU-25-60-P-A z zaworem rozdzielającym CPE14-M1BH-5J1/E z zaworami dławiącymi GRLA-1/8-QS-8-D i tłumikami U-1/8. Siłownik ten w momencie przejazdu obok niego produktu ze zdiagnozowanym zanieczyszczeniem, wypycha produkt z transportera na metalowy stolik.

Wymiary tasmociągu

Detektor jest wyposażony w rozbudowane automatyczne systemy kontroli:

11 Zalozenia

Monitoring blokady taśmociągu w detektorze. W przypadku przewrócenia lub zatrzymania butelki na transporterze detektora, zostaną automatycznie zatrzymane transportery wjazdowy i detektora. Następnie na monitorze wyświetlony zostanie alarm „Blokada transportera” oraz „WpiszLog(„Błąd”, „Blokada produktu na transporterze”,”Operator”);”. Należy wyłączyć emisję, otworzyć drzwi detektora i usunąć zator z transportera detektora. Informacje wyświetlane na ekranie:

„Transporter pusty.”

„Blokada produktu na transporterze.”

„Produkt jedzie na transporterze. „

„Blokada produktu usunieta. Wciśnij Reset”

 

Monitoring rozstawienia butelek na transporterze. W przypadku wjeżdżania do detektora zetkniętych butelek, kamera X-Ray będzie wykonywać ich zdjęcia. System obliczeniowy rozpozna zetknięte butelki, oraz będzie je zliczał. Na ekranie zostanie pokazana informacja o liczbie zetkniętych butelek w ostatnich 10 min. Zetknięcie się butelek nie oznacza automatycznie pomyłki w liczeniu produktu. W przypadku regularnego występowania zetknięcia się butelek,  należy zmniejszyć prędkości transporterów przed detektorem.

Informacje wyświetlane na ekranie:

„Produkty blisko siebie info”

„Liczba produktów złączonych: XX/10min”

 

Test liczników. Start testu liczników rozpoczyna się po spełnieniu następujących warunków:

­   Uruchomiona jest detekcja (po kliknięciu START EMISJI)

­   Transporter w detektorze jest pusty

­   Czas od ostatniego wykonania testu liczników > 10 min.

Podczas wykonywania testu liczników zatrzymywany jest transporter wjazdowy i porównywane są stany licznikowe. W przypadku stwierdzenia różnicy w wartościach liczników, wykonywane jest zerowanie liczników oraz „WpiszLog(„”, „Błąd jednego z licznikow:”+opis licznika)”.

Informacje wyświetlane na ekranie:

„Start testu liczników: „

„Czas od zakończenia testu liczników: XX min”

„Produkty policzone prawidłowo.”

„Bład jednego z licznikow:”+opis licznika.

 • Test wyrzutnika. Po wyrzuceniu produktu z transportera system czeka na potwierdzenie przejazdu butelki przed foto czujką zamontowana na transporterze odrzutowym. W przypadku braku potwierdzenia z foto czujki, na ekranie wyświetlany jest alarm: „Uwaga! sprawdź skuteczność wyrzutu produktu na parking. Stan licznika wyrzutu:” XX.
 • Monitoring przepełnienia transporterów odrzuconych produktów. Wyżej wymieniona foto czujka przekazuje sygnał do systemu o zapełnieniu transportera. W przypadku zapełnienia transporterów pokazywany jest alarm na ekranie: Alarm! parking przepełniony, od XX s. Opróżnij parking odrzuconego produktu”;

Po upływie 40 s od zadziałania foto czujki zatrzymywany jest transporter wjazdowy do detektora.

Informacje wyświetlane na ekranie:

„Alarm! Parking przepełniony, od XX s”;

„Parking nie jest zapełniony. Wyrzutnik pracuje dobrze.”

transporter

Opis 5

Wykres wydajnosci detektora 01

OPIS 6

diagram

diagram2

OPIS 7