• slider
  • slider

System ważenia – znak „e”

Znak „E” na towarach paczkowanych stanowi zapewnienie, że paczka zawiera taką ilość zawartości, jak ilość nominalna, widniejąca na opakowaniu jednostkowym. Dotyczy to produktów do 50 kg lub 50 l.
Według ustawy o towarach paczkowanych, paczkujący ponosi odpowiedzialność za to, żeby towar spełniał te wymagania ilościowe. Właśnie dlatego paczkujący jest odpowiedzialny za organizację i wdrożenie kontroli wewnętrznej, na podstawie której dokonuje się zbadania każdej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki, zgodnie z przyjętym dowolnym systemem kontroli.

System ważenia znak „e”

System ważenia optymalizacja strat

Nasz system zarządzania produkcją przemysłową, zwany MES (Manufacturing Execution System) pozwala na optymalizację strat wynikłych w produkcji wyrobów spożywczych, natomiast wdrożenie systemu trwa około dwóch lat. Pierwsze wyniki widoczne są już po pierwszym kwartale użytkowania.

System ważenia, bilans mat.