• slider
 • slider

Expurity X-2010

Dostawa rentgenowskich separatorów zanieczyszczeń w produktach spożywczych Expurity 2010. Spółka bazując na wiedzy i doświadczeniu swoich specjalistów opracowała konstrukcję maszyny, która w oparciu o zdjęcia rentgenowskie robione produktom przesuwającym się na taśmie produkcyjnej, identyfikuje opakowania produktów spożywczych (słoiki, puszki, torebki, butelki plastikowe) zawierające zanieczyszczenia w postaci kawałków szkła, metalu czy grubego plastiku, a w przypadku ich stwierdzenia usuwa opakowania z linii produkcyjnej. Detektor serii Expurity 2010 wykonany jest w systemie skanowania bocznego. Rozwiązanie to stosowane jest dla produktów gęstych, w których ciała obce zawieszone są w produkcie.

Przykładowe zastosowania:

 • Dżemy
 • Sosy
 • Ryby
 • Pasty

Wydajność detektora 12 000 szt./godz.

Urządzenie jest wyposażone w:

 • Komputer PC odpowiedzialny za analizę obrazu – przetwarzanie sygnałów pochodzących z kamery liniowej oraz sterujący systemem odrzutu.
 • Pamięć rodzaju produktów.
 • Monitor informujący o sygnale, jaki emituje zanieczyszczenie metalowe i niemetalowe przemieszczające się przez wykrywacz. Na ekranie nawet w czasie normalnej pracy (bez przerywania procesu skanowania) po przełączeniu na tryb analityczny można oglądać fotografie zanieczyszczonych produktów.
 • Urządzenie jest wyposażone w program do pełnej identyfikacji skanowanych produktów. Każde przebadane opakowanie jest fotografowane a podpisane zdjęcie jest chronologicznie zapisane w odpowiednim katalogu. Wraz z urządzeniem dostarczamy program do pełnej archiwizacji przebadanych produktów. Sposób przechowywania danych jest uzależniony od Państwa wymagań.
 • System chłodzenia w postaci kanałów wentylacyjnych i urządzeń nadmuchowych.

Obudowa urządzenia (między innymi transporter) są wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz materiałów dopuszczonych do budowy maszyn w przemyśle spożywczym. Detektor wykrywa kawałki różnego rodzaju materiałów, znajdujące się w zamkniętym opakowaniu szklanym lub metalowym.

Między innymi:

 • Żelazo
 • Stale nierdzewne
 • Metale nieżelazne
 • Szkło,
 • Kamienie
 • Kości
 • Inne – w zależności od rodzaju opakowania, przenikalności badanego produktu i samego zanieczyszczenia

Pozostałe możliwości systemu:

 • Wykrywanie defektów mechanicznych takich jak pęknięcia, ułamania, zgniecenia
 • Pełna archiwizacja zdjęć produktów oraz statystyka (wydajność, ilość badanych produktów, zestawienia na produkt, nr. partii itp.)
 • Skanowanie produktów zapakowanych w folię aluminiową
 • System jest wyposażony w alarm optyczny i akustyczny oraz automatyczne zatrzymanie lub odrzut produktu uznanego za zanieczyszczony (opcja uściślona w tabeli).
Wykrywacz defektów mechanicznych W detektorze instalowany jest standardowy transporter, posiadający taśmę z metalowych/plastikowych modułów. Na transporterze tym, za detektorem, zamontowany jest wyrzutnik ze stolikiem. Dostawa detektora może być wykonana bez transportera. W takim wypadku transporter zostaje wykonany przez Zamawiającego, wedle zakładowego standardu. Posadowienie transportera odbywa się pod nadzorem Wykonawcy Detektora.

01 Zielony Na powyższym obrazku pokazany jest system transportowy z dwoma przejazdami, wykonanymi przed i za detektorem. Możliwe jest instalowanie jednego transportera bez przejazdów, co znacząco upraszcza konstrukcję.