• slider
  • slider

Detektor X-Ray serii Expurity X-2015

W oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów firma Innexim opracowała nowe urządzenie z serii Expurity, pomagające przy optymalizacji procesów produkcji spożywczej.

Detektor X-Ray Expurity 2015 przeznaczony jest do separacji zanieczyszczeń w produktach spożywczych.

Maszyna wykonuje zdjęcia rentgenowskie takich opakowań jak słoiki, butelki plastikowe czy torebki, celem wykrycia niepożądanych ciał obcych, takich jak szkło, kamień czy metale.

Dodatkową zaletą detektora jest możliwość wykrycia odchyleń wagi od wzorcowej. Poza tym urządzenie potrafi wykryć defekty mechaniczne – pęknięcia, nadłamania czy zgniecenia.

Detektor X-Ray Expurity 2015 zaopatrzony jest w komputer PC odpowiedzialny za analizę obrazu, pamięć rodzajów produktów, a także monitor podający informacje o poziomie zanieczyszczenia pochodzenia metalowego i niemetalowego aktualnie skanowanego produktu.

To najnowsze urządzenie proponowane przez firmę Innexim wyposażone jest w kamerę wizyjną, która pozwala na zdalne monitorowanie pracy maszyny.

Zakładka w budowie…