• slider
 • slider

Detektor X-Ray. Separator X-Ray eXpurity 2000

Dostawa rentgenowskich separatorów zanieczyszczeń w produktach spożywczych Expurity 2000. Spółka bazując na wiedzy i doświadczeniu swoich specjalistów opracowała konstrukcję maszyny, która w oparciu o zdjęcia rentgenowskie robione produktom przesuwającym się na taśmie produkcyjnej identyfikuje opakowania produktów spożywczych (słoiki, puszki, torebki, butelki plastikowe) zawierające zanieczyszczenia w postaci kawałków szkła, metalu czy grubego plastiku a w przypadku ich stwierdzenia usuwa opakowania z linii produkcyjnej.

Podstawowe dane techniczne oferowanych detektorów typu EXPURITY 2000:

1. Wszystkie elementy urządzenia (między innymi transporter i głowica) są wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz materiałów dopuszczonych do budowy maszyn w przemyśle spożywczym.

2. Poziom możliwości detekcji różnych ciał obcych w produktach wymienionych w podstawowych założeniach do oferty (wielkość boku zanieczyszczenia):

 • Żelazo od 0.8.mm
 • Stale nierdzewne od 0.8mm
 • Szkło, kamienie od 3 mm
 • Kości od 3mm
 • Inne – w zależności od rodzaju opakowania, przenikalności badanego produktu i samego zanieczyszczeni

3. Pozostałe możliwości systemu:

 • wykrywanie odchyleń wagi od wzorca
 • wykrywanie defektów mechanicznych takich jak pęknięcia, ułamania, zgniecenia
 • pełna archiwizacja zdjęć produktów oraz statystyka ( wydajność, ilość badanych produktów, zestawienia na produkt, nr. partii itp)
 • skanowanie produktów zapakowanych w folię aluminiową
 • system jest wyposażony w alarm optyczny i akustyczny oraz automatyczne zatrzymanie lub odrzut produktu uznanego za zanieczyszczony (opcja uściślona w tabeli).

4. Urządzenie jest wyposażone w:

 • Komputer PC odpowiedzialny za analizę obrazu – przetwarzanie sygnałów pochodzących z kamery liniowej oraz sterujący systemem odrzutu
 • pamięć rodzaju produktów
 • wyświetlacz (ekran dotykowy) informujący o sygnale, jaki emituje zanieczyszczenie metalowe i niemetalowe przemieszczające się przez wykrywacz. Na ekranie nawet w czasie normalnej pracy (bez przerywania procesu skanowania) po przełączeniu na tryb analityczny można oglądać fotografie zanieczyszczonych produktów
 • urządzenie jest wyposażone w program do pełnej identyfikacji skanowanych produktów. Każde przebadane opakowanie jest fotografowane a podpisane zdjęcie jest chronologicznie zapisane w odpowiednim katalogu. Wraz z urządzeniem dostarczamy program do pełnej archiwizacji przebadanych produktów. Sposób przechowywania danych jest uzależniony od Państwa wymagań
 • interfejs RS 232 lub RS 485 do sprzężenia z komputerem

Kamerę wizyjną umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy maszyny Expurity 2000

 

User manual